hanoiteambuilding hanoiteambuilding

Team building event in Hue

img_tour_list
Departure: Hanoi  Place: Thua Thien Hue
Renowned as the most royal city in Vietnam, Hue has enough charm to keep you staying as long as you can afford the time to visit. Located on the bank of Song Huong- Perfume River; Hue, the capital of Thua Thien Hue province in Central Vietnam, is 700 km southern Hanoi, 1100km northern Ho Chi Minh City, and only a few miles from the sea. Not until 1945 was Hue the national capital, the political, cultural and religious center of Vietnam under the control ...
img_tour_list
Departure: Hà Nội  Place: Huế
Ngay giữa kinh thành Huế cổ kính và trang nghiêm, nơi đậm màu văn hóa hoàng cung, nơi vẻ đẹp hoa lệ và huyền thoại, với nhã nhạc cung đình cùng những bài chòi, bài ca trù trầm uất, nơi hội tụ giang sơn mỹ nhân, gấm vóc, cao lương mĩ vị... nếu bạn là một đế vương bạn sẽ ...
Trang 1
Many famous foreign companies in Vietnam became the main partners of Hanoi ETV such as: Puma energy, Addon Development, Vestergaard Frandesen, AkzoNobel, Prentow Vietnam… or many famous brands in the same manner with Techcombank, K+, FPT soft, Gerber Sientific Internation, and Vietnam airline…. More infor Click