hanoiteambuilding hanoiteambuilding
The Phoenix decision
THE PHOENIX DECISION ETV’s Amazing Race event in Sapa is designed for group that have 8 -10 people/team to visit and explore the quintessential definition of SAPA TOWN All teams will receive clues (detour) lead to next destination or the challenging requirements (road block). The challenge ...
Price From: 5 Detail

Video

Online Support
Ms Yen Event Team Leader - 01
096264.1166
Mr Thoa  Event Consultant -02
0906.258.502
Mr Hợp  Event Consultant - 03
0904.596.138
Ms Mai Event Consultant - 04
0974 744 114
Ms Hà Event Consultant - 05
 0962.589.987
Ms Ha - Manager
0988 678 064
Trong khi thế giới kỹ nãng làm việc theo nhóm là một đòi hỏi với mỗi nhân viên thì hầu hết người Việt Nam còn khá xa lạ với điều này. Sự khác biệt về tâm lý, về môi trường văn hoá cùng quan điểm trong công việc đã khiến người lao động Việt Nam chưa thực sự coi trọng vấn đề làm việc nhóm .... xem thêm tại đây