hanoiteambuilding hanoiteambuilding

Teambuilding event in Mui Ne-Phan Thiet

img_tour_list
Departure: Hanoi  Place: Phan Thiet
Mũi Né is a coastal resort town in the Bình Thuận Province of the Southeast region of Vietnam. The town is close to the city of Phan Thiết. Mũi Né has many resorts on the beach, as well as restaurants, bars and cafes. Mũi Né is a popular destination for Russian tourists, and many of the restaurants and resorts are Russian-owned. Team building program in Mui Ne, Phan Thiet is ...
img_tour_list
Departure: Hà Nội  Place: Phan Thiết, Mũi Né
Vào những năm đầu thế kỷ 23, Khi trái đất đang hòa bình, cuộc sống của loài người đang yên ắng. Một nhà tiên tri Ấn Độ đã dự báo về một chuỗi ngày đen tối của trái đất. Nhân loại đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong vì một thế lực bí ẩn chuẩn bị xâm nhập vào ...
Trang 1
Many famous foreign companies in Vietnam became the main partners of Hanoi ETV such as: Puma energy, Addon Development, Vestergaard Frandesen, AkzoNobel, Prentow Vietnam… or many famous brands in the same manner with Techcombank, K+, FPT soft, Gerber Sientific Internation, and Vietnam airline…. More infor Click